İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4104
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :101
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4104
Şikayetçi:
 Supervizör İnş.Tem.İlaçlama B.İşl. İns. Kayn.Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi Baştabipliği Yalı Mahallesi Hükümet Cad. 10500 Erdek / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36891
Başvuruya konu ihale:
 2007/176239 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.2339.0148/2007-71 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Supervizör İnş.Tem.İlaçlama Bilgi İşl. İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şirketi’nin 11.12.2007 tarih ve 36891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İlanın 4.3.1 maddesinde çalıştırılması istenen personellerden mutfakta çalışan usta, bulaşıkçı, yemek taşıyacak ve dağıtacak v.b. personelin 2007 yılında alınmış portör muayene kartlarının aslı veya noter tasdikli suretinin istenilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri 43 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) İlanın 4.3.2 maddesinde; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından veya Tarım İl Müdürlüğünden alınmış “Gıda üretim izin belgesi ve gıda sicil belgesi’’ istenilmesinin bu belgeleri veren makamın değişmesi ve artık belediyeler tarafından veriliyor olması nedeniyle hatalı olduğu,

 

            3) İlanın 4.3.2 maddesinde; iş yerinin bulunduğu belediyeden alınmış iş yerine ait çalışma izin veya işyeri açma ruhsatının aslı veya noter tasdikli suretinin istenildiği, hizmet yeri idareye ait olduğundan bu belgelerin istenilmemesi gerektiği,

 

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihalenin 07.12.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Ayrıca; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul