En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4129
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :151
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4129
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altındağ Belediye Başkanlığı,Anafartalar Cad. Nu 177 Samanpazarı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36895
Başvuruya konu ihale:
 2007/168725 İhale Kayıt Numaralı “Bina Temizlik Hizmet Alım İşi(153 Personel İle)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 08.23.29.0102/2007-96 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Altındağ Belediye Başkanlığı tarafından 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “153 Personel İle Bina Temizlik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa  İlaç  Bilgi İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarih ve 36895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine,

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Altındağ Belediye Başkanlığı’nca 14.12.2007 tarihinde yapılan bina temizlik hizmet alımı işine ait ilana karşı yaptıkları itirazlarının idare tarafından reddedildiği, ancak ihale dokümanı ücretinin 750,00YTL olarak belirlendiği, bu şartname bedelinin ihaleye katılımı kısıtlayacak derecede yüksek olduğu, bu yüzden şartname alamadıkları iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul