• Karar No: 2007/UH.Z-414
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-414 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 17.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4142 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :78
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-414
Şikayetçi:
 Özel Akran Sağlık ve Eğit. Hizm. İnş. Tur Taş Orm. Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak Mah. D 100 Kenarı Kervan Mevkii DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. K.M.P. Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2006 / 41374
Başvuruya konu ihale:
 2006/182435 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.18.09.0182/2007-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Özel Akran Sağlık ve Eğit. Hizm. İnş. Tur Taş Orm. Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarih ve 41374 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan incelenmesine geçilmesine,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 21 (b) bendine göre yapılan ihaleye en az üç istekli çağrılması gerekirken iki teklif verildiği,

 

            2) Şartname ile ilan arasında uyumsuzluk bulunduğu,

 

            3) İstenilen taahhütnamelerin sunulmadığı, İddialarına yer verilmiştir.

           

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul