İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4152
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :29
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4152
Şikayetçi:
 Tüm-pa Temz. Hizm. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi 154. Sokak Nilay Apt. Nu 3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri Nu 1 42090 Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 37028
Başvuruya konu ihale:
 2007/147106 İhale Kayıt Numaralı “300 Kişi İle Malz. Gen. Temz. ve İlaçlama Hiz. 66 Kişili Malz. Yemek Pişirme Dağ. ve Bul. Yıkama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 08.23.51.0177/2007-83 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “300 Kişi İle Malz. Gen. Temz. ve İlaçlama Hiz. 66 Kişili Malz. Yemek Pişirme  Dağ. ve Bul. Yıkama” ihalesine ilişkin olarak Tüm-pa Temz. Hizm. Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 12.12.2007 tarih ve 37028 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer iş tanımının işin adı ile aynı olduğu ve rekabeti engellediği,

 

            2) Konusu benzer olmayan iki iş bir arada ihale edilerek katılımcı firmalar için gerekli belgelerin sağlanmasının zorlaştırıldığı,

 

            3) Fiyat farkı uygulamasının iki farklı iş bir arada olduğundan uygulamada sorunlara neden olacak nitelikte olduğu,

 

            4) Uzmanlık gerektiren işlere ait uzmanlık kriterleri getirilmediğinden bu hususun tereddüte yol açtığı,

 

            5) Resmi, dini bayram ve yılbaşı günü çalışma için 39 gün öngörüldüğü oysa ki bu sürenin 40,5 gün olduğu

 

            6) İşin süresinin 24 ay olarak belirtildiği, aslında 36 ay olduğu,

 

            7) Düzeltme ilanının usulüne uygun yapılmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 17.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4145  sayılı  kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul