İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-4227
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :66
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4227
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Demirtaş Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı, Nu:1 16245 Demirtaş Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 612
Başvuruya konu ihale:
 2007/162892 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.21.99.0177/2007-74 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Demirtaş Belediyesi tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemine konu olan 28.11.2007 tarih ve 612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçenin incelemeye alındığı,

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Yapılacak olan 2007/162892 ihale kayıt numaralı ihaleyi yeterliliği olmamasına rağmen Burtem isimli firmanın alacağı, bütün işlerin yüklenici firma yerine belediye personelince yapılacağı, seçimlerde oy almak hesabıyla işçi sayısının arttırıldığı,

 

            2) 2006 yılında Belediye Başkanlığının Burtem isimli firmaya  8 kişiyi işe başlatması karşılığı ihaleyi verdiği,

 

            3) 2007 yılı ihalesinin yine Burtem isimli firmaya verildiği,

 

            4) 2006 – 2007 yıllarında yeterli ekipmanı olmadan ihaleyi alan Burtem firmasının belediyenin 3 adet çöp kamyonunun ve yakıtını ücretsiz olarak kullandığı,

 

            5) 2007 yılında Burtem firması ihaleyi aldıktan sonra Belediye Başkanlığınca Devlet Malzeme Ofisinden 271.418,60 YTL’ye vakumlu süpürge aracı aldığı, bu aracın Burtem firmasının yapması gereken işleri yaptığı,

 

            6) Belediye çöp kamyonları ve süpürge aracı kullanıldığı için belde işlerinin belediye personelince yapıldığı, Burtem firmasının elemanlarının belediyeden iş alan diğer firmalara çalıştığı

 

iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; 2006/166778  ve 2006/9128 ihale kayıt nolu ihalelere ilişkin sözleşmelerin imzalandığı,

 

2007/162892 ihale kayıt nolu ihalenin Burtem İlaçlama Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı ve ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İnceleme sonucunda, 2006/166778  ve 2006/9128 ihale kayıt nolu ihalelere ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun imzalanması, 2007/162892 ihale kayıt nolu ihaleye ilişkin iddiaların ise sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-     İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2- Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul