• Karar No: 2007/UH.Z-513
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :72
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-513
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem İlaç Bilgi İşlem İnsan Kyn. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad. No: 1 41400 GEBZE/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4066
Başvuruya konu ihale:
 2006/184791 İhale Kayıt Numaralı “Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2007 Yılı 145 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.04.02.0022/2007-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gebze Fatih Devlet Hastanesi 2007 Yılı 145 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem İlaç Bilgi İşlem İnsan Kyn. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarih ve 4066 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 29.01.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 26.3. maddesi ile Teknik Şartnamenin 2.27 maddesinde, resmi ve dini bayram günlerinde mesai yapacak kişi sayısının 12 olarak ve mesai yapılacak gün sayısının da 11 gün olarak verildiği, oysa işin yürütüleceği 30.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında resmi tatil günleri sayısının 12,5 gün olduğu,  ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalenin 29.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine ihaleye hiç teklif verilmemiş olması gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 29.01.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu ihaleye ilişkin süreç sona ermiş olup, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul