• Karar No: 2007/UH.Z-665
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :166
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-665
Şikayetçi:
 Orpaş Tem. Paz.Taah. Müm. san. ve Tic. A. Ş., Tunus Cad. Nu 50/13 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afet İşleri Genel Müdürlüğü (Fon Yönetimi ve İkmal Dairesi), Eskişehir Yolu 10.Km Lodumlu Mevkii ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4573
Başvuruya konu ihale:
 2006/179480 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı İçin 25 İşçi ile Temizlik, Taşıma ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 08.04.60.G015/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 28.12.2006 tarihinde  ile yapılan 2007 Yılı İçin 25 İşçi İle Temizlik,taşıma ve İlaçlama Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Orpaş Tem. Paz.Taah. Müm.  San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.02.2007 tarih ve 4573 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet başvuruları üzerine, idarece 06.02.2007 tarih ve 1 nolu karar ile şikayet başvurularının tamamen haksız olduğuna ilişkin, ayrıca, idarenin 06.02.2007 tarih ve 671-1722 sayılı yazısı ile de, ihale işlemlerine devam kararlarının alındığı, ancak ihale işlemlerine devam kararının gerekçeli olması gerektiği, ayrıca, idarece şikayeti sonuçlandıran karar ile birlikte ihale işlemlerine devam karının alındığı, anılan nedenlerle, söz konusu kararın iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, Kuruma yapılan bir başka başvuru neticesinde Kurul’un 12.02.2007 tarih ve 2007/AK.H-461.1 sayılı Kararıyla, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına
   Oybirliğiyle karar verilmiştir.Dolayısıyla bu konuda karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhale işlemlerine devam kararı hakkında, karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul