En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-689
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :30
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-689
Şikayetçi:
 Set Kurumsal Hizmetler Tic. A. Ş. Leylak Sokak Murat İş Merkezi A Blok No: 27 Kat: 8 Şişli İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi Cumhuriyet Cad. Eski Koşu Meydanı No:1 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5469
Başvuruya konu ihale:
 2006/196350 İhale Kayıt Numaralı “122 Memur Personele 2007 Yılında 250 İşgünü Bir Öğün Yemek Hizmeti Verilmesi Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.05.26.0119/2007-14 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi’ nce 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “122 Memur Personele 2007 Yılında 250 İşgünü Bir Öğün Yemek Hizmeti Verilmesi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Set Kurumsal Hizmetler Tic. A. Ş.´nin 19.02.2007 tarih ve 5469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihale ilanın 7. maddesinde ihale dokümanının İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden 50 YTL karşılığı temin edilebileceğinin belirtildiği, ancak ihale gününde ihale dokümanını satın almak istediklerinde söz konusu idarenin saymanlık ve vezne işlemleri bulunmadığından şartname bedelinin T.C. Ziraat Bankası Şanlıurfa Şubesi nezdinde bulunan hesaba yatırılması durumunda ihale dokümanını alabileceklerinin öğrenildiği, söz konusu tutarı bankaya yatırmak için gittikleri halde yetiştirmelerinin mümkün olmadığı, bu yüzden ihaleye katılamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale ilanında doküman bedelinin ve temin edileceği adresin ihalenin yapılacağı yer olarak belirtilmesine karşın, ihale bedelinin idarenin banka hesabına yatırılması gerektiğini ihale günü öğrenen ve bu nedenle ihaleye katılamadığını iddia eden başvuru sahibinin anılan düzenleme nedeniyle hak kaybına uğrama ihtimali bulunduğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.          

 

 

 

                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul