En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-707
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :62
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-707
Şikayetçi:
 Ali Koç, Cumhuriyet Caddesi 18 Koyulhisar/SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Münire Mustafa Aydoğdu YİBO, Tuğladağı Mahallesi Ordu Caddesi Nu 1 58660 Koyulhisar/SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 245
Başvuruya konu ihale:
 2006/191947 İhale Kayıt Numaralı “Münire Mustafa Aydoğdu YİBO Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.00.29.G015/2007-14 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Münire Mustafa Aydoğdu YİBO’unca  28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Münire Mustafa Aydoğdu YİBO Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Ali Koç´un 05.01.2007 tarih ve 245 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;
1 ) 15.10.2006 tarihinde yayımlanan Tebliğ’e göre bilanço ve gelir tablosu istenmemesi gerekirken, bu belgelerin istendiği,
2 ) Yemek bedeli olarak ayni ve nakdi olarak birlikte değerlendirme yapıldığı,
3 ) İhalenin yapıldığı yerden katılması nedeniyle haksız olarak ihale üzerinde kalan istekliye verildiği,
iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ilk iki iddiasına ilişkin olarak, daha önceden Kuruma yapılan başka bir başvuru nedeniyle, Kurulun 12.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-489 sayılı Kararıyla,  Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturulma başlatılmak üzere konunun, Sivas Valiliğine bildirilmesine,” karar verilmiştir.

 

 

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul