• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-753
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :109
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-753
Şikayetçi:
 Türkener Güç Bilgi ve İletişim Müh. İnş. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı No:141/112 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2345
Başvuruya konu ihale:
 İdarenin Yapmış Olduğu İdari Uygulamalar Hakkında
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.05.47.0188/2007-16 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğünün  yapmış olduğu idari uygulamalara ilişkin olarak Türkener Güç Bilgi ve İletişim Müh. İnş. Ltd. Şti.´nin 23.01.2007 tarih ve 2345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak 380 ve 154 kV’lık enerji iletim hattı yeterliliği olan firmalar adı altında liste bulundurmakta olduğu, bu listeyi internet sitesinde ilan ettiği, bu listedeki firmalara veya davet ettiği firmalara ihale şartnamesi satışı yaptığı, diğer müracaatları kabul etmediği, liste kapsamındaki firmaları doğrudan davet ederek “Belirli istekliler arasında ihale” yöntemine göre ihale düzenlemesinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu, İdarenin iş bitirme belgesi dışında belgelerin iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyeceğini bildirdiği, ayrıca kendilerine TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesini “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair Tebliğ” de yer alan D1 grubu işler sınıfına girmesine rağmen kabul edilmediği iddia edilmektedir.

 

Şikayetin somut bir ihaleye ait şikayet başvurusu olmadığı, bir idarenin kendi usul ve esaslara göre varyant, takviye ve tadilat işlerinde yeterli olan firmaların listelenmesine ait olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul