En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-776
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :136
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-776
Şikayetçi:
 Elta Elektrik Makina İnş. Turizm Taah. ve Tic. A. Ş. Kumrular Sokak No:28/7 06640 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BEDAŞ Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No:79 34430Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1528
Başvuruya konu ihale:
 2006/182430 İKN|li Genel Müdürlüğümüz Beyoğlu ve Güngören İşletme Müdürlüğü Bölgeleri AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım Bakım İşleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.01.73.G012/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 12.12.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Genel Müdürlüğümüz Beyoğlu ve Güngören İşletme Müdürlüğü Bölgeleri AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım Bakım İşleri  ihalesine ilişkin olarak Elta Elektrik Makina İnş. Turizm Taah. ve Tic. A. Ş.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2007 tarih ve 1528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun BEDAŞ Genel Müdürlüğü´ ne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihale için idarece davet edildikleri, 2 bölgede 3 aylık işler için pazarlık usulü ile ihale için 12.12.2006 tarihinde yeterlilik değerlendirilmesi yapıldığı, firmalarının yeterli görülerek 18.12.2006 tarihinde tekliflerini verdikleri, aynı idarece ihale konusu bölgeleri de kapsayan 12  İşletme Müdürlüğü bölgesinde 2006/137878 ihale kayıt nolu AG-YG elektrik dağıtım şebekeleri arıza onarım ve bakım işleri için 09.11.2006 tarihinde 12 aylık bir ihale yapıldığı, her iki ihalenin de aynı karakteristikte olduğu, her iki ihalede de kesinleşen ihale kararının alındığı, bu durumda aynı bölgede aynı işi 2 ayrı firmanın aynı zamanda yapması durumunun ortaya çıktığı, Beyoğlu ve Güngören İşletme Müdürlüğü Bölgesindeki 3 aylık işler için ihaleye çıkılmasındaki gerekçenin ivedilik ve kamu yararı gereği arıza ve bakım hizmetlerinde kesintisizliğin sağlanması olduğu, ihalesi daha önce yapılan 12 bölgenin arkasından acil olarak pazarlık usulü ile söz konusu ihalenin yapıldığı, her iki ihalenin hemen hemen aynı tarihlerde neticelendiği, dolayısıyla hizmet alımındaki ivedilik ve devamlılık ihtiyacının ortadan kalktığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin  Kuruma şikayet başvurusunda bulunduğu şikayet konuları ile ilgili  idareye başvurmadan geldiği, bu nedenle usulüne uygun olarak yapılmamış bir başvuru olduğu tespit edilmiştir. Kuruma gelinen şikayet konuları ile ilgili idareye şikayet başvurusu yapılmadan gelindiği anlaşıldığından, başvuruda yer alan şikayet konularının itirazen şikayet yolu ile incelenmesi mümkün değildir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul