En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-829
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :43
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-829
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. 2. Sok Nu 18 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2480
Başvuruya konu ihale:
 2006/142320 İhale Kayıt Numaralı “Çatalan İçmesuyu Temin Sisteminin Bakım-onarım ve İşletilmesi Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.02.83.0111/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çatalan İçmesuyu Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak söz konusu ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine idarece iptal edildiği tespit edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Alınacak hizmetlerin tamamının idarenin asli görevlerinin üçüncü kişilere yaptırılması olduğu ve Kamu ihale Kanuna aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamede yer alan bazı hükümlerin teklif vermeyi engelleyici mahiyette olduğu,

 

3) İdareye yapmış oldukları şikayet başvurusunun süresinde yapılmış olmasına rağmen, idarece süre yönünden reddedildiği,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Kurumun 23.01.2007 tarih ve 373 sayılı dosya isteme yazısına cevaben, 22.02.2007 tarihinde Kurum kayıtların alınan idarenin 20.02.2007 tarih ve 1104 sayılı yazısında ihalesi 18.12.2006 tarihinde yapılan 2006/142320 İKN´li “Çatalan İçmesuyu Temin Sisteminin Bakım-Onarım ve İşletilmesi Hizmet İşi”nin ihale komisyonunun 18.01.2007 tarihli kararı ile tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesi ile ihale yetkilisi tarafından 23.01.2007 tarihinde iptal edildiği bildirilmiştir.

 

Başvuru ihale dokümanına yönelik olup, ihalenin idarece iptaline ilişkin bir şikayet söz konusu değildir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak söz konusu ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine idarece iptal edildiği tespit edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul