• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-939
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :33
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-939
Şikayetçi:
 Basın İlan Kurumu, Sultanahmet Işık Sok. No: 12/14 34122 İSTANBUL (Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Karataş Tevfik Ayser Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğü, Kemaliye Mahallesi, Sağlık Ocağı Civarı, Karataş/ ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 5000
Başvuruya konu ihale:
 2006/186650 İhale Kayıt Numaralı “Yatılı Öğrenci Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2007 tarih ve 08.05.02.0200/2007-13 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Tevfik Ayser Canbolat Pansiyonlu İlköğretim Okulu’nca 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Basın İlan Kurumu´nun 13.02.2007 tarih ve 5000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve ekleri incelendi;

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 29 uncu maddesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması zorunlu ilanların resmi ilan olarak tanımlandığı, anılan Kanunun 31 inci maddesi uyarınca resmi ilanların İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Antalya illerinin Büyükşehir Belediye hudutları içerisindeki ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin Kurumları aracılıyla belirlendiği, 4734 sayılı Kanunda sayılan ilanları resmi ilan niteliğinde olduğu, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı ile 4734 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca ilanların Kurumları aracılıyla yapılması gerektiği, ihale ilanının resmi ilan yayımlama hakkı olmayan ve haftalık olarak yayınlanan “Yeni Başak” adlı gazetede yayımlandığı, daha önce Kurulun bu nedenle iptal kararı vermiş olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece tarafımıza gönderilmiş olan 22.02.2007 tarih ve 118 sayılı yazıda, Adana’da yayınlanan “Yeni Başak” gazetesinin ilan yayınlama yetkisinin olduğu düşünülerek, ilanın sehven bu gazetede yayınlandığı, yapılan yanlışlık nedeniyle ihalenin iptal edildiği ifade edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul