• Karar No: 2007/UH.Z-942
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :38
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-942
Şikayetçi:
 Metropolitan Harita İnş. San. Tic. Ltd. Şti., 349 Sokak Nu:50/2 Bayramyeri Merkez/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 1717 Sokak Nu:92 Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6296
Başvuruya konu ihale:
 2006/182395 İhale Kayıt Numaralı “İmar Uygulaması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.0588.0130/2007-19/2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediye Başkanlığı tarafından 19.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İmar Uygulaması” ihalesine ilişkin olarak Metropolitan Harita  İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarih ve 6296 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kuruma yapılan başvuruya ilişkin dilekçenin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18/2 maddesi gereğince ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptıkları açıklamaların kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 19.02.2007 tarihinde 18-1091 sayı ile kayıt altına alınan “Tekliflerinin uygun görülmeme gerekçelerinin ayrıntılı olarak bildirilmesi” talepli dilekçe ile idareye başvuruda bulunduğu, idarece bu talebin 20.02.2007 tarihli yazı ile cevaplandırılarak başvuru sahibinin teklifinin uygun görülmeme gerekçesinin bildirildiği, başvuru sahibinin bu cevap üzerine, idareye şikayet başvurusunda bulunmaksızın doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 18 inci maddesinde; “Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları … Daire Başkanlığı tarafından ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kuruma yapılan başvuruya ilişkin dilekçenin anılan Yönetmelik hükmü doğrultusunda gereği yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul