En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1056
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :98
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1056
Şikayetçi:
 Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Karanfil Sok. No:12/1-2 Kızılay 06650/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fırat Mah. Tedaş Yanı 04100 / AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4267
Başvuruya konu ihale:
 2006/175181 İhale Kayıt Numaralı “13 Kalem Cerrahi Alet ve Malzeme Alımı (9 ve 11. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 07.00.77.0160/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ağrı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13 Kalem Cerrahi Alet ve Malzeme Alımı (9 ve 11. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.02.2007 tarih ve 4267 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ağrı Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 20.12.2006 tarihinde gerçekleştirdiği 13 kalem “Cerrahi Alet Alımı” ihalesinin 9. kalemindeki “Çok Amaçlı Çivili Başlık Sistemi” ve 11. kalemindeki “Yüksek Devirli Motor Seti” kısmının ihalesinin 09.01.2007 tarihinde onaylanan kararla idarece iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak firmaların teklif ettiği ürünlerin Teknik Şartnameye uygun olmadığı ve yeterli rekabetin oluşmadığının belirtildiği,  ancak kendi firmaları ile birlikte ihaleye katılan diğer firmalarında ürünlerinin Teknik Şartnameye uygun olduğu ve yeterli rekabetin oluştuğu, ihalenin en uygun teklifi veren istekliye verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.      

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin 13 kaleminden ikisi (6 ve7. kalemler) dışındaki kalemleri ihale komisyonu kararı üzerine idare tarafından iptal edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca, ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Yapılan incelemede, idarece ihalenin (9 ve 11. kalemlerinin) iptal edilmesinde mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmemiştir.  

Açıklanan nedenlerle;

   

Başvuru konusu ihalenin 9 ve 11. kalemlerine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul