• Karar No: 2007/UM.Z-1178
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :8
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1178
Şikayetçi:
 İmpek Dış Tic. Turz. Petrol İşl. ve Savunma San. AŞ. , Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.Kısım 22. Sokak No: 723 Maslak/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığı, Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2007 / 7551
Başvuruya konu ihale:
 2007/8403 İKN|li “2 Kalem 90 Adet Araç (70 Tonluk Tank Taşıyıcı Araç ile Tank Taşıyıcı Römork) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.03.2007 tarih ve 07.01.66.0197/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığı tarafından 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacağı duyurulan “2 Kalem 90 Adet Araç (70 Tonluk Tank Taşıyıcı Araç ile Tank Taşıyıcı Römork) Alımı” ihalesine ilişkin olarak İmpek Dış Tic. Turz. Petrol İşl. ve Savunma San. AŞ’nin 09.03.2007 tarih ve 7551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 70 Tonluk Tank Taşıyıcı ihale şartnamesinde aracın beşinci tekerine semi treylerin uygulayacağı yükün en çok 25 tonla sınırlandırılması neticesinde istenen %30 meyile tırmanma kabiliyetinin mümkün olmadığı, yük sınırının en az 25 ton olarak düzeltilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca istisna kapsamında yapılan alıma ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul