En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1324
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :13
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1324
Şikayetçi:
 Mak-San Makine San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti., C.Atıf Kansu Caddesi No:127/2 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Güney Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü, Yatağan/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10109
Başvuruya konu ihale:
 G10109 İhale Kayıt Numaralı “İş Makinelerine Ait Yedek Parça Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 07.02.25.0207/2007-21 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Güney Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nce yapılan “İş Makinelerine Ait Yedek Parça Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mak-San Makine San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 04.04.2007 tarih ve 10109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

Başvuru konusu alımların istisna kapsamında olduğu anlaşıldığından, başvurunun görev yönünden reddine, başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgili idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Satınalma Dairesi Başkanlığının bazı iş makinalarına ait yedek parçaları ihaleye çıkmadan doğrudan alım yöntemiyle bazı mümessil firmalardan doğrudan satın aldığı, ihale kanuna göre çok acil durumlarda yirmi-yirmibeşbin YTL. ye kadar parçalar arızalı makineyi servise sokabilmek için hemen kullanılmak şartıyla doğrudan alım yöntemiyle satın alındığı,

 

Oysa kurum tarafından özellikle P&H marka 1900, 2100 model ekskavatörlere ait 150 200 bin YTL. kadar olan yedek parçaların ihalesiz doğrudan mümessil olan ideal firmasından satın alındığı, diğer makinaların  direk Borusan firmasından, marion marka makine temsilci firma Temsadan doğrudan satın alındığı, bu durumun usul haline getirilmiş olduğu devamlı ayda peş peşe 5 veya 6 defa alım yapıldığı,

 

Bu malzeme taleplerinin hemen hemen hepsinin Güney Ege linyitleri işletmelerinden Yatağan/Muğla’dan geldiği, oysa diğer bölgeler Kütahya Seyitömer ve Tavşanlı, Bursa Orhaneli, Manisa Somanın ihale yapıp şeffaf bir şekilde ihalelerde malzeme aldıkları oysa yatağan Muğla bölgesinde sanki bir menfaat zinciri oluşturulduğu,

 

Satın alınan parçaların normal fiyatının iki üç katı yükseklikte çok pahalı alındığı, hem de uzun süre kullanılmayıp ambarlarda bekletildiği, bu durumunda stok artışına neden olduğu,

 

İhale yapılmadığından rekabet ortamı olmadığı, bu işle uğraşan diğer firmalara haksızlık yapıldığı, yurt dışı ve yurt içi mümessil firmaların istedikleri şekilde pahalıya malzeme sattıkları, idialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvur sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 47434 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

2) Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle TKİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul