En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1426
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :23
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1426
Şikayetçi:
 Aidata Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. A.Ş., Çetin Emeç Bulvarı, 4.Cadde, 75.Sokak, No:14/6 06460 Aşağı Öveçler/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü,Alemdar Mahallesi, Yerebatan Caddesi, No:31 34410 Sultanahmet Eminönü/ İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10757
Başvuruya konu ihale:
 2006/145087 İhale Kayıt Numaralı “İlimiz İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Bilgisayarı, Öğrenci Bilgisayarı, Laser Yazıcı, Projeksiyon Cihazı, Tarayıcı Alımı İle Bağlantı Ve Kurulumlarının Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 07.02.42.0200/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Valiliği’nce 28.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlimiz İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Bilgisayarı, Öğrenci Bilgisayarı, Laser Yazıcı, Projeksiyon Cihazı, Tarayıcı Alımı İle Bağlantı Ve Kurulumlarının Temini” ihalesine ilişkin olarak Aidata Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.’nin 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2007 tarih ve 10757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleyi kazanan firmanın idari şartnamenin 7.3.2’nci maddesinde istenilmiş olan TÜRKAK teyit yazısının ihaleyi kazanan firma tarafından teklifle birlikte ibraz edilmediği, bu eksikliğin düzeltici işlemle giderilemeyeceği, şartnameye aykırı olarak belirtilen zaman dilimi dışında bu teyit yazısının alınmasına izin verilmesinin usul, yasa ve mevzuata aykırı olduğu, ihale şartnamesi ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine aykırı olan ihalenin eksiklik tamamlatılarak Escort Computer Elekt. San. Tic. A.Ş.’ye verilmesine ilişkin kararın iptaline ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunmuş olan firmalarına ihalenin bırakılmasına karar verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konusu olan iddia ile ilgili olarak daha önce Escort Computer Elekt. San. Tic. A.Ş. tarafından yapılmış olan itirazen şikayet başvurusu üzerine 21.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-441 sayılı Kurul Kararı ile “….Başvuru sahibinin kendi adına sunmuş olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin geçerlilik tarihinin 11.06.2007 tarihine kadar olduğu, ancak bu belgenin geçerliğinin teyidi için Yönetmeliğin 40’ıncı maddesi ve İdari Şartname hükmü gereği TÜRKAK’ dan alınacak 2006 yılına ait teyit yazısının ibraz edilmediği, 2005 yılında alınmış olan TÜRKAK teyit yazısının ibraz edildiği ve idare tarafından başvuru sahibinin teklifin açıklanan nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin, ihale tarihinden sonra 2006 tarihli TÜRKAK teyit yazısını aldığı tespit edilmiştir. 11.06.2007 tarihine kadar geçerli ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi bulunan ve buna ilişkin 2006 yılında düzenlenmiş olan TÜRKAK teyit yazısını da almış olan firmanın mevcut belgelerine bakıldığında, belgelendirilmesi istenilen konuya ilişkin yeterliliğe, ihale tarihi itibariyle sahip olduğu anlaşılmaktadır. İlgili konuda ihale tarihi itibariyle yeterli olduğu anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuat hükümlerine aykırıdır….” şeklinde Karar verilmiştir. Bu nedenle, bu hususa ilişkin başka bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

            Aynı zamanda,konu ile ilgili olarak başvuru sahibinin İdari Şartnamenin 7.3.2’nci maddesi uyarınca kendi adına sunmuş olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin 21.11.2006 tarihine kadar geçerli olduğu, ihale tarihinin 28.11.2006 tarihi olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibi, SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş tarafından düzenlenmiş olan, firmalarının almış olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin geçerlilik tarihinin 21.11.2006 tarihinde dolduğu, ancak belge yenilemek için sözleşmenin yapıldığı ve yenileme tetkikinin 18 Aralık 2006’da gerçekleşeceği, bu durumda firmanın belgesinin Aralık ayındaki tetkike kadar geçerli olacağı, yeni geçerli tarihli belgesinin kısa bir süre sonra firmaya iletileceğine ilişkin hususların ifade edildiği belgeyi teklifi kapsamında idareye ibraz etmiştir. Başvuru sahibi tarafından ihale kapsamında sunulan SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş tarafından düzenlenmiş olan belgenin, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 30’uncu maddesi hükmü uyarınca kabul edilebilecek bir belge olmadığı, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’dan daha önce alınmış görüş yazısında bu tip belgeler için TÜRKAK tarafından teyit yazsının verilmediğinin belirtildiği, aynı zamanda  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine ilişkin başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan TÜRKAK teyit yazısının geçerlik tarihi bitmiş olan belgeye ilişkin olduğu, TÜRKAK’dan alınmış olan görüş yazısında asıl belgenin geçerlik süresi bittiğinde, asıl belgeye ilişkin olarak hazırlanmış olan teyit belgesinin de geçerliliğini kaybettiğinin belirtildiği, bu nedenle başvuru sahibinin ihale tarihi itibariyle geçerlilik tarihi geçmiş olan belgeye ilişkin olarak sunmuş olduğu TÜRKAK teyit yazısının da gelen görüş yazısı doğrultusunda geçerliliğini kaybetmiş olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul