En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1442
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :62
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1442
Şikayetçi:
 Entek Eğitim Teknolojileri Danışmanlık San. ve Tic. Aş Vekilleri Av. Ahmet Kaleli- Av. M. Onur Kaleli Tercüman Sitesi A5 Blok K.2 D.9 34015 Cevizlibağ/İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2.Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No:8 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4251
Başvuruya konu ihale:
 “Mekanik Laboratuarı Ekipmanları” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.04.2007 tarih ve 07.00.79.0197/2007-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 13.12.2006 tarihinde yapılan “Mekanik Laboratuarı Ekipmanları ihalesine ilişkin olarak Entek Eğitim Teknolojileri Danışmanlık San. ve Tic. AŞ vekilleri Av. Ahmet Kaleli- Av. M. Onur Kaleli’ nin 06.02.2007 tarih ve 4251 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İdare tarafından iptal edilen ihale hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin, “Mekanik Laboratuarı Ekipmanları” için müvekkil şirketten şifahen teklif istediği, tekliflerinin anılan idarenin gönderdiği faks yazısı ile uygun bulunmadığı, bunun üzerine müvekkil şirketin iskonto yaparak yeni bir teklif sunduğu, bu ikinci teklife anılan idarenin yazılı olarak cevap vermediği ancak idare adına bir şahsın, müvekkil şirketi arayarak bu işin kapatılması gerektiğini söylediği, anılan idarenin bu ihaleyi hangi kriterlere uygun olarak yaptığı ve müvekkil şirketin hangi kriterlere dayanarak elendiğinin belli olmadığı, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden gelen yazı, 13.04.2007 tarih ve 11059 kayıt numarası ile Kurum kayıtlarına alınmış olup, gelen yazıda, alım konusu cihaz, ekipman ve hizmetin alımından vazgeçildiği ifade edilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul