• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1493
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :3
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1493
Şikayetçi:
 TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası, Şehit Fethi Bey Cad. No:53 Kat:4 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Adalet Bakanlığı Ceza Evleri Müdürlükleri
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12271
Başvuruya konu ihale:
 “İlaç Alımı” İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 07.02.85.0110/2007-24 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Adalet Bakanlığı Ceza Evleri Müdürlüklerince  yapılan “İlaç Alımı” ihalelerine ilişkin olarak TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası´nın 26.04.2007 tarih ve 12271 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Cezaevi Müdürlüklerinin mahkum ilaçlarının karşılanması amacıyla ilaç alım ihalesi açmasının Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalelerde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul