En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1546
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :20
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1546
Şikayetçi:
 Filmed Tıbbi Cihaz Paz. ve Tic. Ltd. Şti. Yeni Çamlıca Mah. Baraj Yolu Cad. Aral Sok. Özkanca İş Mer. NO:4 K.2 Ataşehir Ümraniye / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Alemdar Mah. Yerebatan Cad. 31 34410 Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12455
Başvuruya konu ihale:
 2006/68167 İhale Kayıt Numaralı “17 Kalem Ameliyathane Cihazı Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 07.02.91.0162/2007-20 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

İstanbul Valiliği  İl Sağlık Müdürlüğün’nce 16.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “17 Kalem Ameliyathane Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Filmed Tıbbi Cihaz Paz. ve Tic. Ltd. Şti.´nin 27.04.2007 tarih ve 12455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine, şikayet dilekçesinin ilgisi nedeniyle idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;     İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.08.2006 tarihinde yapılan Otomatik Yıkama Makinesi Ünitesi Alımı ihalesi için firmaları tarafından verilen yetki belgesi, garanti montaj eğitim taahhütnamesi ve teknik şartnameye uygunluk belgesi, yerli ve uluslar arası kalite belgeleri ile Kurt & Kurt A.Ş. tarafından teklif verildiği, ihalenin de anılan istekli üzerinde kaldığı, ihalenin kazanılması için gerekli olan belge ve garantiler kendileri tarafından verilmiş olmasına rağmen bugüne kadar kendilerinden bir cihazın alınmadığı, ancak idarece kendilerinden eğitim talep edildiği,

 

İhale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt edilen ürünün idareye teslim edilmediği, bu nedenle söz konusu ürün için idareye karşı herhangi bir sorumluluklarının olmadığı iddia edilerek başvuruları hakkında gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’ ncü maddesinin b/1 bendinde “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak”, yine aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56’ ncı maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz”, hükümleri yer almaktadır.

 

           Şikayet konusunun sözleşmenin uygulanmasına yönelik olduğu, Kurumun inceleme alanında bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine,

 

2- İtirazen şikayet dilekçesinin ilgisi nedeniyle İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul