En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1548
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :22
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1548
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı, MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 G200 İhale Kayıt Numaralı “Haşere Mücadelesinde Kullanılmak Üzere İnsektisit İlaç Alımı” İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 07.02.69.0105/2007-21 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı’nca 20.04.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan Haşere Mücadelesinde Kullanılmak Üzere İnsektisit İlaç Alımı İhalesi ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemine konu olan dilekçede;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle sözkonusu ihalede tek firmaya yönelik bir şartnamenin düzenlendiği bunun da 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul