En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1552
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :26
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1552
Şikayetçi:
 Çorum Hitit Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara Yolu 6.Km ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Gez Mah. Hastaneler Cad. 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10542
Başvuruya konu ihale:
 2007/605 İhale Kayıt Numaralı “Buğday Unu (Tip-850) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 07.02.36.0092/2007-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Buğday Unu (Tip-850) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çorum Hitit Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarih ve 10542 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dışı bırakılmalarına gerekçe olarak gösterilen hususların Kamu İhale Kanunu ile korunması düşünülen kamu yararına aykırı olduğu, ihale dosyası kapsamında teklif mektubu dışında verdikleri diğer belgeler arasında bir eksiklik veya çelişkili durumun olmadığı, teklif mektubundaki eksikliklerin maddi hatalar olarak kabul edilmesi, bu ve benzeri hataların ihalenin amacını etkileyecek esaslı hatalardan sayılmaması ve sonradan tamamlatılmasına izin verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde kısmi teklife açık olan şikayete konu ihalenin hangi kalemlerinin şikayet edildiğinin belirtilmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 13.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul