• Karar No: 2007/UM.Z-1562
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :39
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1562
Şikayetçi:
 Yeni Birlik Ecza Deposu San. ve Tic. Ltd .Şti., Ördek Kasap Mahallesi, 28.Çelebi Sokak Doğruluk Apt. No:32 D:1 Fındıkzade/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No:5/4 34080 Horhor Fatih/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9174
Başvuruya konu ihale:
 2006/188612 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Malzeme Temini (6. Kalem - Steril Kayganlaştırıcı Jel)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 07.02.00.0200/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 19.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6 Kalem Malzeme Temini (6. Kalem - Steril Kayganlaştırıcı Jel)” ihalesine ilişkin olarak Yeni Birlik Ecza Deposu San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9174 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 6 nolu kaleme ilişkin ürünün, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden alınan ilaç ruhsatı ile satılabileceği, bu nedenle bu ürünü sadece ecza depolarının veya üretici firmaların satabileceği, medikal firmaların satamayacağı, bu ürünün bu nedenle medikal bir firmadan alınamayacağı, ihale dosyasında, daha evvel yapılan şikayet dilekçesine verilen cevabın ve Sağlık Bakanlığı İlaç  Eczacılık Genel Müdürlüğünden alınan ruhsatın iptal olmadığına dair belgenin bulunmadığının görüldüğü iddia edilmektedir

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 9’uncu maddesinde “Ürünün Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsatı veya CE beyanı veya FDA belgesi bulunmalıdır.” düzenlemesinin yapıldığı tespit edilmiştir

 

İdarece ilgili ürüne ilişkin ruhsat veya CE beyanı veya FDA belgesinin istenilmesi, alınmak istenilen ürünün ilaç kapsamında olup olmadığının idare tarafından tespit edilemediğini göstermektedir. Alınmak istenilen ürün ruhsata tabi bir ürün ise, ruhsatın her halükarda aranması gerekmektedir. Eğer tıbbi cihaz yönetmeliğine göre CE belgesine haiz olması gereken bir tıbbi cihaz kapsamında ise CE belgesinin aranması zorunludur. Her halükarda, CE belgesi ve ruhsat, birbirini ikame edebilecek nitelikte belgeler değildir. Bu durumda, Teknik Şartnamenin 9 numaralı maddesinde yer verilen düzenlemede; idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve red kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul