• Karar No: 2007/UM.Z-1651
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :53
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1651
Şikayetçi:
 Beta Med Tıbbi Malzeme İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Emniyet Mah. Yukarı Sok. No:5 Gazi Mah./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Hüdavendigar Mah. Hat Cad. No:4 16090 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.04.2007 / 10304
Başvuruya konu ihale:
 2007/7777 İKN’li “Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 07.02.28.0184/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beta Med Tıbbi Malzeme İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 05.04.2007 tarih ve 10304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Kamu İhale Kurulu’nun 07.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1557 sayılı Kararı ile, itirazen şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiğinden, itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 18, 22 ve 30 uncu maddelerinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazı işaret ettiği ve bu düzenlemelerin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 07.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1557 sayılı Kararı ile, itirazen şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiği anlaşılmış olup, ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmamıştır.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 07.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1557 sayılı Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali kararı verildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul