En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1652
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :54
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1652
Şikayetçi:
 Lab-Tek Medikal San. ve Tic., Serçeönü Mahallesi Kök Sokak Kocasinan Pasajı 103/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Mucur Devlet Hastanesi, Karşıyaka Mah. Acıöz Cad. 40500 Mucur/KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11654
Başvuruya konu ihale:
 2007/20064 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 07.02.70.0178/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mucur Devlet Hastanesi’nce 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Lab-Tek Medikal San. ve Tic.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11654 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye en uygun teklifi vermelerine rağmen, teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 3.5 ve 3.12. maddelerine uymadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin 3.5. maddesinde istenilen özelliklerin üstünde bir özelliğe sahip olduğu,

2) Teknik Şartnamenin 3.12. maddesinde istenilen özellikleri teklif ettikleri cihaz karşıladığı,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın istenilen bu özellikleri karşılamadığı,

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 3.5. maddesinde, “Cihaz üzerinde orijinal ISE ünitesi olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İdareye yapılan şikayet başvurusu; “…yapılan incelemeler sonucunda vermiş olduğunuz katalogda cihazın ISE ünitesinin opsiyonel(istenildiğinde cihaza monte edilen) olduğu tespit edilmiştir. Buda vermiş olduğunuz beyanı doğrulamamaktadır…” gerekçesiyle reddedilmiştir.

            SINNOWA D 360i  Otoanalizör’ün teknik özelliklerinin gösterildiği katalogda, cihazın istenildiğinde opsiyonel “ISE modülü” ile elektrolitleri çalışma özelliğinin bulunduğu belirtilmiştir. 

 

            Sözkonusu modülün standart olarak her “D 360i  Otoanalizör” cihazında bulunmaması, idarelerin ihtiyaçlarına göre cihaza entegre edilebilmesi “ISE modülünün” orijinalliğine etki edecek bir husus olmadığından başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 3.12. maddesinde, “Cihaz en az 10 değişik dalga boyunda okuma yapabilmelidir. Dalga boyları 340-700 nm den daha dar aralıkta olmamalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            SINNOWA D 360i  Otoanalizör’üne ilişkin katalogda, cihazın 340-700 nm bant aralığında standart ve bir adet opsiyonel olmak üzere 8 filtre seçeneğine sahip olduğu belirtilmiş, Teknik şartnameye uygunluk beyanında; listede bulunan kitlerin çalışması için 6 adet filtrenin yeterli olduğu, cihazda 8 adet filtrenin bulunduğu ve dalga boyunun 340-700 nm’den daha dar olduğu beyan edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan kataloglar ile teknik şartnameye uygunluk beyanı birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 3.12. maddesine uygun olarak 10 değişik dalga boyunda okuma yapamadığı, dolayısıyla teklif edilen cihazın teknik şartnamenin anılan maddesini karşılamadığı görülmüştür.

 

            Diğer yandan, teklif edilen cihazın 10 değişik dalga boyunda okuma yapamadığı hususu başvuru sahibince de kabul edilerek bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiş ise de sözkonusu iddianın dokümana yönelik şikayet kapsamında ihale dokümanının satın alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve her halde teklif verilmeden önce idareye yapılması gerekmektedir.   

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın da teknik şartnamenin 3.12. maddesine uygun olmadığı iddia edilmiş ise de anılan istekli tarafından sunulan cihaza ilişkin kataloglar incelendiğinde; “BT 3000 plus” cihazının 340-700 nm arasında 10 pozisyonlu filtre çarkına sahip olduğu ve 340,380,405,436,480,510,546,578,630 ve 700 nm dalga boyunda okuma yapabildiği belirtilmiş, bu husus teknik şartnameye uygunluk beyanında belirtilmiştir.

           

            İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde teknik şartnameye uygunluk beyanı ile 7.3.4 maddesinde cihaza ait katalogların istenildiği görülmüştür.

 

            Teklif dosyası içerisinde bulunan kataloglar ile diğer bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesi sonucunda; ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 3.12. maddesini karşıladığı, ayrıca teklif edilen cihazın gerçekte teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığının kabul aşamasında, muayene ve kabul komisyonunca cihaz üzerinde yapılacak inceleme sonucunda anlaşılabilecek bir husus olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul