En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1674
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :17
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1674
Şikayetçi:
 Zeynel Gezici, Vekili Av. Nazif Kaçak, Strazburg Cad. No:33/3 Kat. 1 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 KKK Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı –TUNCELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13891
Başvuruya konu ihale:
 2007/7652 İhale Kayıt Numaralı “Yiyecek Alımı (Kuru Kayısı-5.000 Kg)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 07.03.33.0165/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

KKK Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından

06.02.2007 tarihinde yapılan “Yiyecek Alımı (Kuru Kayısı-5.000 Kg)” ihalesine ilişkin olarak

Zeynel Gezici Vekili Av. Nazif Kaçak’ın 11.05.2007 tarih ve 13891 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun görev yönünden reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili Zeynel Gezici’nin, 06.02.2007 tarihinde Tunceli 4.

Komando Tugay Komutanlığında yapılan kuru ve yaş gıda ihalesinde, ihaleye fesat karıştırdığı

gerekçesiyle, 31.03.2007 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan

yasaklandığı, bu yasaklama kararının kaldırılması eğer bu mümkün olmazsa yasaklama süresinin

kısaltılması için Milli Savunma Bakanlığı’na şikâyette bulunduklarını, Milli Savunma

Bakanlığı’nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesi ve MSY 310 - 4(c) sayılı İç Tedarik

Yönergesinin 10. ç 2(a) maddesine göre; yasaklama kararının kanun ve yasal mevzuat çerçevesinde

idarece kaldırılması veya kısaltılması mümkün olmadığına karar verdiği, Milli Savunma

Bakanlığı’nın yüzeysel bir inceleme yaptığı, gerçekleşen olayın ihaleye fesat karıştırma olmadığı,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesinde belirtilen hile, vaat, nüfuz kullanma, çıkar

sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet ve diğer unsurların hiç birinin gerçekleşmediği, müvekkili Zeynel

Gezici’nin 06.02.2007 tarihinde olayın gerçekleştiği yerde olmadığı ve kendisinin ihalenin

yapılmasına birkaç dakika kala ihale salonuna girerek teklifini sunduğu, dışarı çıktığında ise

müvekkiline, kardeşi Erdem Gezici´nin dövüldüğünün söylendiği, bunun üzerine müvekkilinin olay

yerine geldiği, kardeşi Erdem Gezici´yi yüzü kanlar içinde görünce koruma içgüdüsü ile kardeşine

vuran Şevket Yıldırıın kardeşi Erdem Gezici’ye vurmasını engellemeye çalıştığı, müvekkilinin,

kardeşi ile diğer kişilerin niye kavga ettiğini bile bilmediği ve kavga ile alakası olmadığını ve

müvekkilinin kesinlikle ihaleye fesat karıştırma kastı ile hareket etmediğini, olay günü gerçekleşen

kavganın ihale nedeniyle yapılmadığını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesinin

uygulanabilmesi için 17. maddede sayılan fiil ve hallerden birinin olmasının gerektiği, olayda bu

hallerden hiç birinin olmadığı, hatta Mili Savunma Bakanlığı’nın gerekçe olarak gösterdiği hile,

vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet unsurlarının hiç birinin

müvekkili Zeynel Gezici açısından gerçekleşmediği, 6 Şubat 2007 tarihinde müvekkili Zeynel

Gezici, Erdem Gezici ve Şevket Yıldırım arasında geçen olayın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına

intikal ettiği ve vermiş oldukları ifadeler ve hazırlık dosyasında müvekkilinin ihaleyle ilgili

herhangi bir diyaloğunun olmadığı, müvekkili ile ilgili herhangi bir "ihale" kelimesinin geçmediği,

olay tarihinde idarece 6 ihalenin gerçekleştirildiği, müvekkili hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı

iddia edildiğine göre diğer ihalelerin nasıl tamamlandığına bir anlam veremedikleri, müvekkili

Zeynel Gezici hakkında verilen ihalelere girmekten yasaklama kararının üst sınır üzerinden

verilmesinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, bu nedenle müvekkili Zeynel Gezici hakkında haksız

olarak verilmiş olan 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanma kararının kaldırılması veya bu

sürenin kısaltılması gerektiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734

sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek

sonuçlandırmak, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak

görevi bulunmaktadır.

İhalelerden yasaklama kararlarına karşı Kamu İhale Kuruluna başvuruda bulunulacağına ve

bu kararlardan doğan zararların giderilmesi yolunda hüküm verileceğine dair yetki ve görev Kamu

İhale Kuruluna verilmediğinden ihalelerden yasaklama kararlarına karşı idari yargıda dava açılması

gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi

gereğince başvurunun görev yönünden reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul