En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1801
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :97
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1801
Şikayetçi:
 Hasgül Çevre Sağlığı İlaçları ve Sisleme Cihazları Tic., İnönü Cad. No:550/b Poligon/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Didim Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. İnönü Bulvarı No:142 09270 Didim/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14872
Başvuruya konu ihale:
 2007/27454 İhale Kayıt Numaralı “Vektör İle Mücadelede Kullanılmak Üzere İlaç Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 07.03.54.0207/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Didim Belediye Başkanlığı tarafından 20.04.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Vektör İle Mücadelede Kullanılmak Üzere İlaç Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Hasgül Çevre Sağlığı İlaçları ve Sisleme Cihazları Tic.’nin 22.05.2007 tarih ve 14872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 02.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;Teknik şartnamede; “Cyfluthrine: 1 litrede aktif madde miktarı en az 50 gr olmalıdır. İlaç EW formunda olmalıdır. İlaca ait WHOPES sertifikasyon belgeleri, WHO/Si… spesifikasyon referans belgesi olmalıdır.” hükmünün düzenlendiği, ancak WHOPES sertifikasyon belgesinin bu ihalede istenen üründe Türkiye’de bir tek Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti’nin ürününde bulunduğu, Bayer Türk firmasının ilacından başka ruhsatlı bir ilacın bu ihaleye teklif vermesinin mümkün olmadığı, teknik şartnamede WHOPES sertifikasyon belgesinin istendiği, idarenin bu belgeyi halk ve çevre sağlığı açısından istediği, WHOPES spesifikasyonlarının tavsiye niteliğinde oldukları, belirtilen ilacın halk ve çevre sağlığı açısından uygun olup olmadığına karar verebilecek olan kuruluşun Sağlık Bakanlığı olduğu, Sağlık Bakanlığı’nın ise bu WHOPES belgesini ithal ve üretim izni verirken istemediğinin açıkça ifade edildiği, WHOPES belgesi nedeniyle Türkiye’de sadece Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti’nin ilacı ile bu ihaleye teklif verilecek olmasının rekabeti önlediği, diğer istekliler için fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 02.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul