• Karar No: 2007/UM.Z-1825
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :1
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1825
Şikayetçi:
 Atlas Medikal Elektr. Paz. ve Yat. Ltd. Şti., Büklüm Sok. No:50/11 06700 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sivas Caddesi Üzeri 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14049
Başvuruya konu ihale:
 2007/29557 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Biyokimya, Kuagulasyon ve Otomatik Kan Sayım Cihazı Alımı (1.Kalem-Tam Otomatik Biyokimya Otoanalizörü)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 07.03.36.0134/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Biyokimya, Kuagulasyon ve Otomatik Kan Sayım Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atlas Medikal Elektr. Paz. ve Yatırım Ltd. Şti.’nin 14.05.2007-25.05.2007 tarih ve 14049-15293 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin şikayet konusu olan kaleminin (Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Alımı), ihale yetkilisi tarafından 25.05.2007 tarihinde iptal edildiği  anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin kalem için başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından  10.04.2007 tarihinde yapılan “Kit Karşılığı Biyokimya, Kuagulasyon ve Otomatik Kan Sayım Cihazı Alımı” ihalesine katıldıkları, Biyokimya Cihazı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmalarına rağmen kesinleşen ihale kararına göre  ihalenin uhdelerinde kalmadığı, firmalarının teklif ettiği HbA1c, CK-MB ve LDL kitlerinin Abbott marka olmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, itiraza konu olan HbA1c, CK-MB ve LDL kitlerinin Abbott tarafından Sentinel ve Seradyn firmalarına ürettirilmekte olduğu ve dünya genelinde Abbott markası altında kullanıma sunulduğu, ilgili ürünlere ait ambalajlarda ve kit prospektüslerinde de bu bilginin doğruluğu ve teklif edilen cihazlarla tam uyumluluğunun açıkça belirtildiği, kitlerin Abbott liste numaralarına sahip olduğu ve tüm broşürlerde bu şekilde belirtildiği,bu ürünlere ait Sağlık Bakanlığı ithal izin belgelerinin Abbott adına düzenlenmiş olmasının da ilgili kitlerin Abbott marka olduğunu bir kez daha doğruladığı, bu kitlere ait yetki ve distribütör belgelerinin de ihale dosyalarında yer aldığı, ayrıca da cihaz ile aynı marka kit talep edilmesinin zaten Yasaya aykırı bir unsur olduğu,  iddialarına yer verilmiştir.

 

           T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gönderilen  30.05.2007 tarih ve 2572 sayılı yazıdan anlaşıldığı üzere; başvuruya konu ihalenin şikayet konusu olan kalemi (Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Alımı), ihale yetkilisince 25.05.2007 tarihinde kamu yararı gözetilerek iptal edilmiştir.

 

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin şikayet konusu olan kaleminin (Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Alımı), ihale yetkilisi tarafından 25.05.2007 tarihinde iptal edildiği  anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin kalem için başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul