En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1827
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :3
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1827
Şikayetçi:
 Medusa Ltd. Şti., Mandıra Caddesi No:169/1 Salamcı İş Merkezi Kat.1 Göztepe/İSTANBUL(ANA)
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği, Gaziantep
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15140
Başvuruya konu ihale:
 2006/178212 İKN|li “388 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” (170,175,182,183,185,187,189,191,205,207 ve 208. Kalemler)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.03.65.0197/2007-22 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.01.2007 tarihinde Açık İhale usulü ile yapılan 388 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (170, 175, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 205, 207 ve 208. Kalemler)  ihalesine ilişkin olarak Medusa Ltd. Şti.´nin 24.05.2007 tarih ve 15140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 18.01.2007 tarihinde Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan, firmalarının distribütörlüğünü yapan Dasmed Medikal Sağ. Araç Gereçleri Teks. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin de teklif verdiği “388 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı”na (170,175,182,183,185,187,189,191,205,207 ve 208. Kalemler) istinaden idarenin “Çok daha yüksek maliyetli marka tekliflerini alabilme amaçlı” hareket ettiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede,

 

İddia konusu ihale ile ilgili olarak Dasmed Medikal Sağ. Araç Gereçleri Teks. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayetin reddi kararının, 11.05.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edilmesi üzerinde anılan firmanın  14.05.2007 tarihli itirazen şikayet dilekçesinin, 15.05.2007 tarih ve 14210 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı, Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığının 16.05.2007 tarih ve 41/2 sayılı yazısı ile itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul