En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1828
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :4
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1828
Şikayetçi:
 21.05.2007 Tarihli Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Göle Belediyesi, Göle Belediyesi Göle/ARDAHAN
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 G268 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 07.03.53.0178/2007-11 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

  Göle Belediyesi nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Akaryakıt İhalesi ihalesine ilişkin olarak 21.05.2007 Tarihli Başkanlık İstemi´nde, Göle Belediyesi tarafından yapılan akaryakıt alımı ihalesinde, ihale üzerinde kalan isteklinin kesinleşmiş vergi bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle; Göle belediyesi tarafından yapılan akaryakıt alımı ihalesinde, ihale üzerinde kalan isteklinin kesinleşmiş vergi bulunduğu iddiaları yer almaktadır.

 

24.04.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ekonomik bakımdan en avantajlı teklifi veren Atalay Petrol-Recep ATALAY ile sözleşmenin imzalandığı, ihale üzerinde kalan isteklinin Göle Mal Müdürlüğünden almış olduğu yazıda, ihale tarihi olan 24.04.2007 tarihi itibariyle “Vergi Borcunun” bulunmadığı ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından verilen idari para cezasının bulunduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan”ların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

 

EPDK tarafından verilen idari para cezaları, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendi uyarınca “Kesinleşmiş Vergi Borcu” kapsamında değerlendirilemeyeceğinden isteklilerin ihalelere katılımına da engel teşkil etmeyecektir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul