• Karar No: 2007/UM.Z-1953
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :59
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1953
Şikayetçi:
 Sega Elektronik Güvenlik Sistemleri Nak. Gıda Kırts. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güzelyalı Mah. Uğur Mumcu Bul. Akdamar Sitesi C Blok No:45 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Dr. Ekrem TOK Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Turgut Özal Bulvarı Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16261
Başvuruya konu ihale:
 2007/62486 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Güvenlik Kamera Sistemi Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 07.03.91.0134/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Dr. Ekrem TOK Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.05.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Hastane Güvenlik Kamera Sistemi Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sega Elektronik Güvenlik Sistemleri Nak. Gıda Kırts. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarih ve 16261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; şikayetçinin, başvuru konu ihalede, 4734 sayılı Kanunda öngörülen idari denetim için şikayet başvurusunda bulunabilmesi için zorunlu olan hukuken korunması gerekli bir hakkı ihlal edilmediğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.05.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Hastane Güvenlik Kamera Sistemi Malzemeleri Alımı” ihalesinin kamu zararına olduğu ve haksız rekabet ortamı doğurduğu bu nedenle de ihalenin iptali gerektiği,  iddialarına yer verilmiştir.

 

         Başvuru sahibinin başvuru dilekçesinde pazarlık usulü ile yapılan ihalenin iptalini talep ettiği, idarece 29.05.2007 tarih ve 2250 sayı ile verilen cevap ile, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamakla birlikte ihaleye katılan firmaların teklifleri yeterli olmadığından ihalenin iptaline karar verildiğinin anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 29.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul