En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1955
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :62
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1955
Şikayetçi:
 Sinmed Tıbbi Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti. Gelincik Mahallesi Kiremitçiler Yolu Dolunay Sitesi 131 SİNOP
 İhaleyi yapan idare:
 Durağan Devlet Hastanesi Merkez Mahalle Buzluk Caddesi 57700 Durağan/SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16302
Başvuruya konu ihale:
 2007/11716 İKN’li “3 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 07.03.94.0184/2007-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Durağan Devlet Hastanesi tarafından 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sinmed Tıbbi Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarih ve 16302 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/(a) maddesi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 01.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonrasında 02.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, ilgili cihazların ve kitlerin idareye teslim edildiği, bununla birlikte idarenin kendilerine 12.04.2007 tarihinde 21 günlük ihtarlı süre vererek Hemogram cihazının kurulmamış olduğunu bildirdiği, ithalatçı firmanın söz konusu cihazı gümrükten çekmediğinin anlaşıldığı ve bu ihtarlı süre içerisinde cihazın hastaneye kurularak çalıştırılmaya başlandığı, buna rağmen idarenin 11.05.2007 tarihinde kendilerine sözleşmenin feshedildiğini bildirdiği, bu işlemin haksız bir uygulama olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularının incelenmesi görevi sayılmıştır.

 

            İncelenen ihalede; başvuru konusu yapılan hususun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/(a) maddesi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul