• Karar No: 2007/UM.Z-1990
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :9
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-1990
Şikayetçi:
 Çağla Medikal San. Tur. Tic. San. Ltd. Şti., Ata Plaza A Blok Ceyhun Atıfkansu Cad. No:100 Kat:9 D:28 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Pınarbaşı Mah. Sanatoryum Cad. Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15659
Başvuruya konu ihale:
 2007/17765 İhale Kayıt Numaralı “120 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 07.03.78.0134/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “120 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (50. Kalem Alkol Bazlı El Antiseptiği)” ihalesine ilişkin olarak Çağla Medikal San. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 30.05.2007-07.06.2007 tarih ve 15659-16448 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin şikayet konusu olan 50. kalemi, Kamu İhale Kurulunun 11.06.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1956 no’ lu kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.03.2007 tarihinde yapılan “120 Kalem Genel Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesinde 50. kalem olan “Alkol Bazlı El Antiseptiği” kalemine teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararına göre önce söz konusu kalemin firmalarının uhdesinde bırakıldığı, ancak başka bir firmanın şikayeti üzerine numunelerinin  şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle söz konusu kalemde düzeltme yapılarak bu kalemin başka bir firma üzerinde bırakıldığı, oysa ki teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; söz konusu ihalenin şikayet konusu olan 50. kalemine (Alkol Bazlı El Antiseptiği) ihaleye katılan başka bir istekli tarafından yapılan itirazen şikayet sonucunda Kamu İhale Kurulunun 11.06.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1956 no’ lu kararı ile bu kaleme ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvuruya konu ihalenin şikayet konusu olan 50. kalemi, Kamu İhale Kurulunun 11.06.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1956 no’ lu kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul