En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2001
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :23
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2001
Şikayetçi:
 Esler Elektronik Teknik Servis A.Ş. Gölgeli Sokak No:18 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi İshaklı Mah. 55400 Bafra/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15096
Başvuruya konu ihale:
 2007/42621 İKN’li “Tomografi Cihazı için X-Işın Tüpü Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 07.03.62.0184/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi tarafından 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tomografi Cihazı için X-Işın Tüpü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esler Elektronik Teknik Servis A.Ş.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 24.05.2007 tarih ve 15096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın idari şartnamenin 7.1.p ve 7.3.1.1 maddelerini karşılamadığı, kendilerinin teklif edilen cihazın yetkili servisi oldukları, ihale üzerinde bırakılan firmanın söz konusu cihaza ilişkin hiçbir yeterlilik ve yetki belgesine sahip olmadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi şikayet ve itirazen şikayet dilekçesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin idari şartnamenin 7.1.p maddesi ile 7.3.1.1 maddesinde yer alan şartları yerine getirmediğini iddia etmekle birlikte, anılan dilekçelerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu maddelerde yer alan şartları hangi açılardan sağlamadığını açıkça ifade etmediği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin;

 

7.1.p maddesinde; “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan malzemeler CE işareti ile işaretlenmiş olmalıdır ve ihale konusu malzemenin, yönetmelikte ait oldukları sınıfta CE işaretini iliştirmek için gerekli olan uygunluk değerlendirme işlemlerine ait belge ve sertifikalar teklifle birlikte verilmelidir.”,

 

7.3.1.1 inci maddesinde de; “X-Işın tüpünün montajı istekli tarafından ücretsiz ve şartnameye uygun olarak tamamlanacak ve sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir. İstekliler, montaja ve teknik şartnamede belirtilen garantiyi sağladığına ilişkin Garanti Taahhütnamesi vereceklerdir.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale dosyasının tetkikinden; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif ettiği ürüne ilişkin  AT sertifikalarını ve ilgili belgeleri sunduğu görülmüştür.

 

Ayrıca yine ihale dosyasının tetkikinden; ihale üzerinde bırakılan isteklinin idari şartnamenin 7.3.1.1 maddesinde belirtilen hususları içeren “garanti taahhütnamesini” sunmuş olduğu görülmüştür. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede, ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarece ayrıca tespit edilmesi gerektiği ve buna ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul