En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-2002
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :24
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2002
Şikayetçi:
 Bekir Çelik , Mimar Sinan Mahallesi Alpaslan Bulvarı No:55 Atakum/SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Atakum Belediyesi, Atakum/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16470.1
Başvuruya konu ihale:
 G16470.1 İhale Kayıt Numaralı “Ağaç Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.06.2007 tarih ve 07.04.08.0134/2007-31 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Samsun Atakum Belediyesi’nce  2006 yılı içerisinde yapılan “Ağaç Alım” ihalesine ilişkin olarak Bekir Çelik ´nin 07.06.2007 tarih ve 16470.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru dilekçesindeki iddialardan Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı’nın görev alanına giren iddia konularında özetle; Samsun Atakum Belediye Başkanlığı tarafından 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilen, ağaç alım ihalesinde yaklaşık maliyet hesabı için ihale üzerinde bırakılan firmaya (Karaca Fidanlığı) ve Tema Şirketine fiyat sorulduğu, yaklaşık maliyet hesabı için alınan tekliflerden hemen sonra 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (f) bendine göre tek firma iştiraki ile aynı firmaya ihalenin verildiği, iki ihalenin aynı yöntemle yapıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul