• Karar No: 2007/UM.Z-2007
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :29
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2007
Şikayetçi:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş (SSK Teftiş) Başkanlığı, ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Belediye Başkanlığı, İvedik Caddesi, No:35 06170 Yenimahalle/ANKARA Keçiören Belediye Başkanlığı, Kalaba Mah., Cumhuriyet Cad., No:1 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14873
Başvuruya konu ihale:
 1- 2006/7013 İKN|li 11 Kalem Gıda Malzemesi Alımı (Yenimahalle Belediye Başkanlığı) 2- 2005/155791 İKN’li Karo Taşı Alım İşi (Keçiören Belediye Başkanlığı) 3- 2005/64971 İKN|li Karo Taşı Alım İşi (Keçiören Belediye Başkanlığı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.06.2007 tarih ve 07.04.06.G022/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nca 26.01.2006 tarihinde yapılan “2006/7013 İKN´li 11 Kalem Gıda Malzemesi Alımı işi”, Keçiören Belediye Başkanlığı’nca 14.06.2005 tarihinde yapılan “2005/64971 İKN´li Karo Taşı Alımı İşi” ve yine Keçiören Belediye Başkanlığı’nca 31.10.2005 tarihinde yapılan “2005/155791 İKN’li Karo Taşı Alımı İşi” ihalelerine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş (SSK Teftiş) Başkanlığı´nın, 22.05.2007 tarih ve 14873 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen işlemlerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve tespit edilen aykırılığın yasaklama işlemini gerektirdiği anlaşıldığından, konunun değerlendirilmek, incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı’nın Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı’na yazmış olduğu yazıda; SSK’ya prim borcu olmasına rağmen Yenimahalle ve/veya Keçiören Belediye Başkanlıkları tarafınca yapılan ihalelere bilerek ve isteyerek sahte “bocu yoktur” yazısı kullandıkları ve bu yolla menfaat temin ettikleri belirlenen TLT Grup İnş.Tur.Ltd. Şti, Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri San Tic. Ltd. Şti. ve Çizge İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının üzerinde bırakılan ihalelere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca (SSK Teftiş) Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunda Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı’nı ilgilendiren ve Yenimahalle Belediye Başkanlığını tarafından 26.01.2005 yılında gerçekleştirilen “2006/7013 İKN´li 11 Kalem Gıda Malzemesi Alımı işi”, Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2005/155791 İKN’li Karo Taşı Alım İşi” ile yine Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2005/64971 İKN´li Karo Taşı Alım İşi” ihalelerinin bulunduğu, söz konusu ihalelerde SSK’ya prim borcu olmasına rağmen anılan ihaleler üzerinde bırakılan TLT Grup San.Tic.Ltd.Şti. ve Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri San Tic. Ltd. Şti.’nin sahte “prim borcu yoktur” yazısı kullandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İddialara ilişkin olarak; Soyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş (SSK Teftiş) Başkanlığının Kamu İhale Kurumu Başkanlığı’na yazdığı 24.04.2007 tarih ve B.13.2.SSK.0.60.00.00-I-1211-2594-1418 sayılı yazıda: “ Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sözleşme yapabilmek için birçok işverenin sahte "borcu yoktur" yazısı kullanmaları hususunun tahkiki sonucunda düzenlenen 02.04.2007 tarihli 10 sayılı Soruşturma Raporu´nda;

Sahte işyeri tescili, sahte sigortalı bildirimi, Kurum adına sahte evrak tanzimi ve henzer eylemlerle Kurumun dolandırılması hususunda yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 04.10.2006 tarihli Başmüf.V.T, 2006/10 sayılı Soruşturma raporunda, Kurumumuz personeli Salih UĞURLUOĞLU, Rasim Atıl ATEŞ ve Serkan Erdinç ALTUNTOP ile Ahmet ŞEN başta olmak üzere çok sayıda kişinin sahte belge tanzim ederek menfaat temin ettiğinin belirtildiği,

Ancak, değişik işverenler tarafından kullanılan sahte "teminat iadesi", "borcu yoktur" ve "ilişiksizlik belgesi”nin 13.06.2006 tarihinde ele geçirilen belgelerle sınırlı olamayacağı düşünülerek Yenimahalle, Çankaya, Altındağ, Keçiören, Çubuk, Çankaya ve Pursaklar Belediye Başkanlıklarına yazı yazıldığı ve adı geçen belediye başkanlıklarından 2005-2006 yıllarında belediyelerine verilen "teminat iadesi", "borcu yoktur" ve "İlişiksizlik belgesi" yazılarının birer fotokopisi temin edilerek bu belgelerin Kurum kayıtlarıyla karşılaştırılmasının yapıldığı,

Yapılan karşılaştırma sonucunda, ihale makamlarına verilen altı farklı "borcu yoktur" yazısının sahte olduğunun belirlendiği, bu belgelerden 4 adedinin TLT Grup İnş. Müh. Tem. İlaç Güv. Tur. Ltd. Şti.´nce Yenimahalle Belediyesine verildiği, 1 adedinin Çizge İnş. San. ve Tic, Lld. Ştı.´nce Yenimahalle Belediyesine verildiği, 1 adedinin de Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bilg. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nce Keçiören Belediyesine verildiğinin tespit edildiği,

Sahte "borcu yoktur" yazısı kullanan şirketler ayrı ayrı değerlendirildiğinde, TLT Grup İnş. Müh. Tem. İlaç Güv. Tur. Ltd. Şti.´nin Kurumumuzda 42 ayrı işyeri dosyasının bulunduğu, şirket ortaklarının 07.01.2004 tarihinden beri Serkan TÜRKSOY ve Salih DEMİRCAN olduğu, şirketin, 2005 ve 2006 yıllarında Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan ihalelere girdiği ve bu ihalelerden bazılarını kazandığı,

Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesine göre yüklenici firmaların ihale makamı ile sözleşme yapabilmesi için ihale tarihi itibari ile "kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu" bulunmadığını gösteren belgeyi ihale makamına vermesi gerektiği,

Bu bağlamda, ihale alan TLT Grup İnş. Müh. Tem. İlaç Güv. Tur. Ltd. Şti.´nin Yenimahalle Belediyesine verdiği 31.03.2005 tarih-149862 sayılı, 29.06.2006 tarih-986241 sayılı, 22.07.2005 tarih-281194 sayılı ve 26.01.2006 tarih-941126 sayılı vergi borcu yoktur" yazılarının sahte olduğu…,

TLT Grup İnş. Müh. Tem. İlaç Güv. Tur. Ltd. Şti.´nin 28.02.2005 tarihi itibariyle Kurumumuza prim borcu bulunduğunun belirlendiği, bu nedenle 28.02.2005 tarihinde borcu yoktur yazısı almasının mümkün olmadığı…,

Neticede;

Türk Ceza Kanunu Yönünden; SSK´ya prim borçları olmasına rağmen Yenimahalle ve/veya Keçiören Belediyelerince yapılan ihalelerde bilerek ve isteyerek sahte "borcu yoktur" yazısı kullandıkları ve bu yolla menfaat elde ettikleri belirlenen TLT Grup İnş. Müh. Tem. İlaç Güv. Tur. Ltd. Şti., Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bilg. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Çizge İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. sahip ve kanuni temsilcileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulunulması,

İdari İşlemler Yönünden: Raporda belirtilen ve sahte belge kullandıkları anlaşılan işverenlerin tüm işyerlerine ait dosyaların tetkik edilerek Kurum alacağının ivedilikle takibinin sağlanmasını teminen ilgili Sigorta Müdürlüklerine talimat verilmesi,

SSK´ya prim borçları olmasına rağmen Yenimahalle ve/veya Keçiören Belediyelerince yapılan ihalelerde bilerek ve isteyerek sahte "borcu yoktur" yazısı kullandıkları ve bu yolla menfaat elde ettikleri belirlenen TLT Grup İnş. Müh. Tem. İlaç Güv. Tur. Ltd. Şti., Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bilg. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Çizge İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerince işlem yapılabilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu´na bilgi verilmesi”

 

şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen yazıya istinaden Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazılan 31.05.2007 tarih ve 1040/7175 sayılı yazı ile sahte olduğu belirtilen belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesi, Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na yazılan 31.05.2007 tarih ve 1042/7173 sayılı yazı ve Keçiören Belediye Başkanlığı’na yazılan aynı tarih ve 1041/7174 sayılı yazı ile yukarıda adı geçen firmalar üzerinde bırakılan ihalelerin var olması durumunda adı geçen firmalar üzerinde bırakılan ihalelere ilişkin olarak bir takım bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir.

 

İdarelerce gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından 26.01.2006 tarihinde yapılan “2006/7013 İKN´li 11 Kalem Gıda Malzemesi Alımı işi”nin 4734 sayılı Kanunun 21/f bendine göre yapıldığı, anılan ihaleye ait ihale komisyon kararında ihaleye üç firmanın teklif verdiği, üç teklifin de değerlendirildiği ve ihalenin en avantajlı fiyat teklifinde bulunan TLT Grup Tur.San.Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılarak 10.02.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan firmanın söz konusu ihalede Ankara İl Sigorta Müdürlüğünden alınan 28.01.2006 tarih ve 941126 sayılı belgeyi kullandığı ve bu belgede en son 31.12.2005 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş prim borcunun bulunmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda: “…28.01.2006 tarih-941126 sayılı "borcu yoktur" yazısı incelendiğinde, evrakın servis şefi Mehmet ERDOĞMUŞ ve Müdür Yardımcısı Baha DERNEKOGLU tarafından imzalandığı görüldüğü, yapılan görüşmede evrak üzerinde atılan imzaların sahte olduğunun belirlendiği,

Evrakın sahte olduğunu gösteren emarelerden birisinin sahte evraka 28.01.2006 tarihinde "941126" giden evrak sıra numarasının verilmesi olduğu, halbuki Ankara Sigorta İl Müdürlüğünce 31.01.2006 tarihinde en son verilen giden evrak numarası "10540" iken 2006 yılı sonunda verilen sayının "148243" olduğu ve işyerinin 31.12.2005 tarihi itibariyle Kurumumuza prim borcunun bulunduğu,

Sahte olduğu belirlenen belgeleri Yenimahalle Belediyesinde kullanan ve bu yolla menfaat elde eden TLT Grup İnş. Müh. Tem. İlaç Güv. Tur. Ltd. Şti. ortak ve temsilcilerinin yapılan sahtecilikten sorumlu tutulmaları gerektiği” belirtilmiştir.

 

Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından 14.06.2005 tarihinde yapılan “2005/64971 İKN´li Karo Taşı Alımı İşi”nin 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapıldığı, söz konusu ihalenin Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri San Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, bu firma ile 21.06.2005 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Yine Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından 31.10.2005 tarihinde yapılan “2005/155791 İKN’li Karo Taşı Alımı İşi”nin 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapıldığı, söz konusu ihalelerin Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri San Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, bu firma ile 21.06.2005 ve 16.11.2005 tarihlerinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan firmanın söz konusu ihalelere Ankara İl Sigorta Müdürlüğünden alınan 21.06.2006 tarih ve 86784 sayılı belgeyi kullandığı görülmüştür.

 

Yukarıda anılan Soruşturma Raporu´nda:Sahte "borcu yoktur” yazısı kullanan Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bilg. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ankara ilinde faaliyet gösterdiği ve Kurumuzda 4 ayrı işyeri dosyasının bulunduğu, 18.05.2005 tarihinden sonraki ortaklarının Mehmet DURAN ve Alper KOÇAK olduğu, bu tarihten önceki ortaklarının ise Mehmet DURAN, Haşim YILDIZ, Arif BAŞER ve Talip ERDOĞAN olduğu,

Şirket tarafından Keçiören Belediyesine verilen 21.06.2005 tarih- 86784 sayılı "borcu yoktur” yazısının sahte olduğu zira, "86784" giden evrak numarasının Ankara Sigorta İl Müdürlüğünce yazılan başka bir evraka ait olduğu,

Sahte evrak üzerinde bulunan imzaların ilgili personel tarafından kabul edilmesinin bu sahte belgenin başka bir evrak üzerinde oynama yapılarak hazırlandığını gösterdiği, işyerinin belgenin alındığı tarih itibariyle Kurumumuza prim borcu olduğu,

 

Şirket yetkilisi ve ortağı Alper KOÇAK´ın sahte belgeyi Keçiören Belediyesine verip vermediğini bilmediğini beyan ettiği, ancak sahte olduğu belirlenen belgeyi Keçiören Belediyesine veren ve bu yolla menfaat elde eden Enerkon Kapı ve PVC Sistemleri Bilg. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak ve temsilcilerinin yapılan sahtecilikten sorumlu tutulmaları gerektiği” belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (c) bendinde; “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.” Hükmü bulunmakta olup, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında anılan Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir.

 

            Söz konusu Kanunun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu”nu düzenleyen Dördüncü Kısmın “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin birinci bendinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” ve “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin ilk bendinde de; “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Bu kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu durumda; yukarıda belirtilen soruşturma raporundaki hususlar ile idarelerce gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; söz konusu ihalelerde ihale üzerinde bırakılan firmalarca kesinleşmiş prim borcu bulunmadığına dair sahte evrak kullanıldığı tespit edilmiş olup, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılmak üzere tespiti yapılan hususların Keçiören Belediye Başkanlığına, Yenimahalle Belediye Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına bildirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan kurumumuzca yapılmasına, Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Keçiören Belediye Başkanlığına, Yenimahalle Belediye Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul