En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2146
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :62
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UM.Z-2146
Şikayetçi:
 Gürkay Medikal Cihazlar Reklam ve Org. Tic. Ltd. Şti, Davutpaşa Mahallesi Kızılelma Cad. Değrimen Sokak No:2/2 Fatih/İSTANBUL(AVR)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL(AVR)
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17544
Başvuruya konu ihale:
 2007/22393 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Eczane Deposu 15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (2. ve 8. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 07.04.28.0197/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz Eczane Deposu 15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (2. ve 8. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Gürkay Medikal Cihazlar Reklam  ve Org. Tic. Ltd. Şti’nin 18.06.2007 tarih ve 17544 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 15 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesinin 2 nci ve 8 inci kalemlerine teklif ettikleri birim fiyatların en düşük fiyat olmasına ve teklif ettikleri ürünlerinin CE standardına ve CE belgesine sahip olmasına rağmen idarenin tekliflerini numune değerlendirmesi sonucu uygun bulmayarak tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 28.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 30.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      Başvurunun süre yönünden reddine;

2)      İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul