• Karar No: 2007/UM.Z-2179
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :34
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2179
Şikayetçi:
 Çınartaş Tıbbi Malzeme Tic. ve İth. A.Ş., Fevzi Çakmak Cad. Bölüntü Sokak Sarıtaş Apt. 5 d.1-2 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Devlet Hastanesi, Mutluevler Mah., Nazlı Cad. 16090 Çekirge Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15192
Başvuruya konu ihale:
 2007/6170 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 146 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı(4. Kalem Şeker Stribi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.03.66.0105/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çekirge Devlet Hastanesi’nce 16.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 146 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı(4. Kalem Şeker Stribi)” ihalesine ilişkin olarak Çınartaş Tıbbi Malzeme Tic. ve İth. A.Ş.’nin 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.05.2007 tarih ve 15192 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihalede 4. kalemde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasıyla ilgili olarak hem başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ilişkin teknik dokümanlar hem de ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürüne ilişkin teknik dokümanlar idarece hazırlanan teknik şartname ile birlikte bir akademik kuruluşa gönderilerek teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı sorulmuş olup, akademik kuruluştan konuyla ilgili olarak gelen 22.06.2007 tarih ve 36/4422 sayılı görüşte;

 

            Verilen teknik şartnamenin ve teknik dokümanların incelenmesi sonucunda fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından Clever Check TD4222’nin Medisense Optimum H modeline göre daha uygun olduğu görülmekle beraber, tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri her iki üründe tam olarak karşılamamaktadır.” hususlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Bu görüş doğrultusunda idarece başvuru sahibinin bu kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün de teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşıldığından bu teklifin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Başvuru konusu kaleme ilişkin olarak ihalede başkaca da geçerli teklif bulunmadığından bu kaleme ilişkin ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul