En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2265
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :8
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2265
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ Genel Müdürlüğü, Kazım Karabekir Cd. No:4 Alibeyköy Eyüp / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
  “İGDAŞ|ın Doğalgaz Sayacı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 07.04.12.0017/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Doğalgaz Sayacı Alımı ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemine konu dilekçede; İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Aynı Yönetmeliğin 25 (c) maddesi uyarınca iddiaların uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle;  İGDAŞ’ın bir süre önce açtığı sayaç ihalesinin çağrı metoduna göre yapıldığı ve yüzbinlerce sayacın 44 dolar karşılığı iktidar partisinin bilinen bir ismine verildiği, daha sonra İGDAŞ Müdürünün değiştiği ve onunda ihtiyaca binaen yine sayaç ihalesi açtığı, önceki ihaleyi alan kişinin ve bir Bakan’ın ihalenin çağrı yolu ile yapılması için baskı yaptığı, ancak Müdürün direnmesi üzerine şeffaf bir ihale yapıldığı ve aynı sayaçların 22 dolara alındığı iddia edilmektedir.         

 

Başkanlık istemi doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ Genel Müdürlüğü’nden  bazı bilgi ve belgeler istenilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; idarenin 01.01.2004 tarihinden bu yana “Doğalgaz Sayacı Alımı” ihalelerini 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile yaptığı ve ödemelerdeki geçerli para biriminin Euro olduğu anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c ) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul