En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2324
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :102
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2324
Şikayetçi:
 Okan Medplas Medikal Plastik Tekstil Ürün. San. Tic. Ltd. Şti., Değirmiçem Mah. Muammer Aksoy Bulv. Dünya İşmerkezi 44 Kat:7 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Şarkışla Devlet Hastanesi, Yukarı Mah. Hastane Cad. 58400 Şarkışla/SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18484
Başvuruya konu ihale:
 2007/54584 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Oto Analizör Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 07.04.58.0027/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Oto Analizör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Okan Medplas Medikal Plastik Tekstil Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.06.2007 tarih ve 18484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (c) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalenin 16.09.2005 tarih ve 17949 sayılı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü genelgesinin 5 inci ve 5.1 maddesine aykırı olduğu, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısından İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Komisyonu tarafından verilen onayın genelgeye uymadığından sehven verildiği kanaatinde oldukları, “kitler bitene kadar cihaz hastanede kalacaktır” ibaresinin süredeki belirsizlikten dolayı kanunlara aykırı olduğu, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 19.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (c) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul