En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2333
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :126
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2333
Şikayetçi:
 Cevhertaş İnşaat Taah. Tes. Hafr. Nak. Otom. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vatan Caddesi Adalhan İşhanı 2/202 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17915
Başvuruya konu ihale:
 2007/8713 İhale Kayıt Numaralı “6. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı 150.000 m³ Balastın Alımı (30.000 m³3 Kardeşgediği İstasyonunda,15.000 m³3 Çakmak İstasyonunda Teslim Alınacak Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.07.2007 tarih ve 07.04.47.0092/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı 150.000 m³ Balastın Alımı (30.000 m³3 Kardeşgediği İstasyonunda,15.000 m³3 Çakmak İstasyonunda Teslim Alınacak Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Cevhertaş İnşaat Taah. Tes. Hafr. Nak. Otom. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarih ve 17915 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; ...

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teklif ettikleri ürüne ait numunedeki taş cinsinin dasit olması ve dasit taşların zamanla özelliğini kayıp etmesi nedeniyle teknik şartnameye uygun görülmeyerek ihale dışı bırakılmaları kararının uygun olmadığı, balast olarak kullanılacak taş isimlerinin tahdidi olarak değil örnekleme olarak sayıldığı, dasit taşın özelliklerinin tartışılmasında laboratuarlar yerine ihale komisyonunun yetkili olamayacağı, yıllar itibariyle tüm balast ihtiyacını bölgede aynı firmanın almasının dikkate şayan olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi ile idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, ayrıca başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin ve ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 29.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin kısmen tamamlandığı, ancak vekile ait imza sirkülerinin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca reddine ,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul