• Karar No: 2007/UM.Z-2341
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :6
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2341
Şikayetçi:
 Mas Diagnostik Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. , Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. Meriç Center No:27 K.2 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Darülaceze Cad. No:25 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16887
Başvuruya konu ihale:
 2007/26658 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Kadın Doğum ve Yenidoğan Kliniğine Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (13.Kalem - Mikro Crp Kitler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 07.04.11.0207/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 02.04.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2007 Mali Yılı Kadın Doğum ve Yenidoğan Kliniğine Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (13.Kalem - Mikro Crp Kitler)” ihalesine ilişkin olarak Mas Diagnostik Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 11.06.2007 tarih ve 16887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) ve (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) 13 üncü kalem olan Mikro CRP Kitleri için 1 inci en düşük teklifi vererek ihaleyi alan Onel Tıbbi Teknik Ürünler Paz. San. Ltd. Şti firmasının teklif etmiş olduğu Orion marka cihaza ait CRP kitlerinin türbidimetrik yöntemle kandaki CRP miktarını tespit ettiği, Sağlık Bakanlığı 2006 yılı Bütçe Uygulama Talimatında, laboratuar işlemleri başlığı altında türbidimetrik yöntemle CRP’nin niceleyici ölçümü 900.900 kod numarası ve belirtilmiş ödeneği ile yer alırken, Mikro CRP’nin niceleyici ölçümünün 902.530 kod numarası ile farklı bir ödenek miktarı ile yer aldığı, ihale şartnamesinde de talep edilen malzeme “Mikro CRP Kitleri” şeklinde açıkça beyan edilmiş olmasına karşın onay verilmiş olan cihaz ve kitlerin bu talebe uyumsuzluğunun aşikar olduğu,

 

            2) İhale şartnamesinin ihaleye ilişkin hususlar bölümünün 7.3.2. maddesi gereğince kitlerin CE belgesine sahip olmalarının gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu kitlerin CE belgesinin olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 22.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul