En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2519
  • Toplantı No: 2007/042
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/042
Gündem No :7
Karar Tarihi:24.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2519
Şikayetçi:
 D-21 Information Technologies + B.Sayar Sağlık İnş. Orm. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti, Hastane Caddesi Uzunyayla Apt.Altı No:10 /BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Hasköy Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kültür Mahallesi Hastane Caddesi 20 49700 Hasköy/MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.07.2007 / 19056
Başvuruya konu ihale:
 2007/48894 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Edinilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.07.2007 tarih ve 07.04.78.0105/2007-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hasköy Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Edinilmesi ihalesine ilişkin olarak D-21 Information Technologies + B.Sayar Sağlık İnş. Orm. Hayv. Tic. ve San. Ltd.Şti’nin 03.07.2007 tarih ve 19056 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin teknik şartnamesindeki düzenlemelerle rekabetin ihlal edildiği bu haliyle şartnamenin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu, kendi teklif ettikleri malın teknik şartnameye uygun olduğu halde kabul edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örnekleri ile , ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği anlaşılmış olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 10.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihalenin idarece 25.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihale hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul