İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2560
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :34
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2560
Şikayetçi:
 Kurt ve Kurt İthalat İhracat Mümessillik A.Ş., Reşit Galip Cad. Gölgeli Sok. No:18 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17914
Başvuruya konu ihale:
 2007/25168 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz İhtiyacı 13 Kalem Tıbbi Cihaz Mal Alımı (12. Kalem Videobronkoskopi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 07.04.48.0207/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 24.04.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Hastanemiz İhtiyacı 13 Kalem Tıbbi Cihaz Mal Alımı (12. Kalem Videobronkoskopi Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Kurt ve Kurt İthalat İhracat Mümessillik A.Ş.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.06.2007 tarih ve 17914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teknik şartnamenin 2.11. maddesinde düzenlenen; “Videobronkoskop elektrokoter ve lazer uygulamalarına uygun yapıda olup distal end kısmı seramik kaplı olmalıdır.” şartına Fujinon firmasının uymadığı, Fujinon’un teklif ettiği videobronkoskop kataloglarında da yazdığı gibi polimer materyalden üretildiği, polimer materyal ve seramik materyalin birbirinden farklı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 2.11 inci maddesinde; “Videobronkoskop elektrokoter ve lazer uygulamalarına uygun yapıda olup distal end kısmı seramik kaplı olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği videobronskop cihazının distal end kısmının polimer materyalden üretildiğini, cihazın kataloğunda cihazın distal end kısmının polimer materyalden üretildiğinin yazdığını iddia etmektedir. İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın kataloğu üzerinde yapılan incelemede cihazın distal end kısmının polimer materyalden üretildiğine ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır. İdare, ihale dökümanında yazan şartlara uymayan cihazı teklif eden istekli üzerinde ihaleyi bırakamayacağı için bu durumun ayrıca malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında da idare tarafından değerlendirilmesi ve dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul