İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2621
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :2
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2621
Şikayetçi:
 Bioart Medikal Sağlık Hizmetleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Acıbadem Cad. Bayır Sokak No:4/2 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Baba Hasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. 5/2 34080 Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21641
Başvuruya konu ihale:
 2007/18938 İKN|li 57 Kalem Anjio Malzemesi Alımı (28,30,31,34,35,54 Nolu Kalemler) ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 07.0575.0160/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 06.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “57 Kalem Anjio Malzemesi Alımı (28,30,31,34,35,54 Nolu Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Bioart Medikal Sağlık Hizmetleri Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.07.2007 tarih ve 21641 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru konusu Kurum’un görev alanında bulunmadığından başvurunun uygun bulunmadığına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 06.04.2007 tarihinde gerçekleştirdiği “57 Kalem Anjio Malzemesi Alımı” ihalesinde 28,30,31,34,35 ve 54. kalemlerde üzerinde ihale bırakılan firmanın yükümlülüğünü İdari Şartname, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirmediği, anılan firmanın teklif zarfında belirtilen, taahhüt edilen  ürünlerin/markaların dışında farklı marka ürünlerin idareye teslim edildiği, ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi olan firmalarının mağdur iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetlerin Kurum tarafından incelenerek sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendinde; başvuru konusunun Kurumun görev alanında olmadığı tespit edilirse Kurul tarafından başvurunun görev yönünden reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Başvuru dilekçesi ile şikayet konusu edilen hususun sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme hükümlerinin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu, şikayet konusu hususu Kurumun inceleme görevinin bulunmadığı anlaşılmıştır.     

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kurumun görev alanında bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul