İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2631
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :13
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2631
Şikayetçi:
 Elit Medikal ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Öveçler 4.Cadde 19.Sokak No: 4/15 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20487
Başvuruya konu ihale:
 G20487 İhale Kayıt Numaralı “50 Adet Tot Sling Materyali Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 07.05.29.0110/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından  yapılacak olan “50 Adet Tot Sling Materyali Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elit Medikal ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.07.2007 tarih ve 20487 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak, hukuk aleminde doğmamış bir işleme karşı başvuru söz konusu olduğundan, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanda belirtilen ürün özelliklerinin rekabeti engelleyici unsurlar içerdiği, şartnamenin belirli bir markaya ve modele yönelik özellik ve tanımlara yer verilerek hazırlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru dilekçesinde ayrıca, söz konusu ihalenin henüz yapılmadığı, yaklaşık maliyetin belirlenmesi için çalışma yapıldığı hususlarının belirtildiği görülmüş olup, idareden alınan 01.08.2007 tarih ve 1361 sayılı yazıda, 50 Adet Tot Sling Materyali Alımı ihalesinin yaklaşık maliyete esas piyasa araştırması yapılmakta iken iptal edildiği, böyle bir ihalenin yapılmadığı, ihale sürecinin başlamadığı, ayrıca, söz konusu malzemenin alımı ihalesine ilişkin herhangi bir ihale kayıt numarası da alınmadığı ifade edilmiştir.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç bulunmadığı, hukuk aleminde doğmamış bir işleme karşı yapılan söz konusu başvuru hakkında inceleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul