İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2635
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :88
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2635
Şikayetçi:
 Celal Kadri Tort, Çatlar Mah., Site Sok., No:8/a Çivril/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Gürpınar Belediye Başkanlığı, Bulkaz Mahallesi, Çarşımeydanı, No:1 20630 Gürpınar Kasabası Çivril/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21541.2
Başvuruya konu ihale:
 2007/73838 İhale Kayıt Numaralı “Çimento Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.05.77.0200/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gürpınar Belediyesi nce  tarihinde  ile yapılan Çimento Alımı ihalesine ilişkin olarak Celal Kadri Tort´nin 27.07.2007 tarih ve 21541.2 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İdare tarafından tarafımıza faks marifetiyle gönderilmiş olan ihale süreci bilgi formundan, ihaleye ilişkin sözleşmenin 05.07.2007 tarihinde imzalanmış olduğunun tespit edildiği,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, belli tutara kadar olan mal ve hizmet alımlarının yapılmasına imkan veren 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında idarece ayrı ayrı yapılmış olan 2007/73838 İKN’li çimento alımı, 2007/73845 İKN’li yol kumu ve filler alımı ve 2007/73855 İKN’li yol yapımı işçilik alımı ihalelerine ilişkin dilekçenin ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle ihale ilanının usulüne uygun şekilde yerel gazetelerde yayınlanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul