• Karar No: 2007/UM.Z-2789
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :24
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2789
Şikayetçi:
 Rekabet Kurumu, Bilkent Plaza B3 Blok 06800 Bilkent / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi, Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Baştabiplikleri,
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17067
Başvuruya konu ihale:
 Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemeleri Alımı İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 07.04.21.0185/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi, Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Baştabiplikleri tarafından yapılan “Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemeler Alımı” ihalelerine ilişkin olarak Rekabet Kurumunun 13.06.2007 tarih ve 17067 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısı ile başvuruda bulunulduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rekabet Kurumunun 12.06.2007 tarih ve 2059 sayılı yazısı ve eklerinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Rekabet Kurulunun 23.05.2007 tarih ve 07-42/471-M sayılı kararına istinaden Kurumumuza Rekabet Kurumunun 12.06.2007 tarih ve 2059 sayılı yazısı ekinde gönderilen ihbar dilekçesinde özetle;

 

1) Karadeniz Bölgesi ağırlıkta olmak üzere bir çok ilde, tıbbi cihaz alım satımı işinde iştigal eden bazı firmaların (Bizim Med. Tıb. Ger. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., İlmed İlaç Med. San. Tic. Ltd. Şti. ve Sinmed Tıbbi Ger. San. Tic. Ltd. Şti.) ortak bir firma (Karadeniz Lab. Ger. Ltd. Şti.) kurmak yoluyla bu bölgelerde sağlık kuruluşlarınca gerçekleştirilen tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerini paylaştıklarını ve bu yolla açılan ihalelerde rekabetçi teklif sunulmasını engelledikleri, bazı firmaların da (Nova Med. İnş. ve Taah. Ltd. Şti., Kalyon Med. Araç. San. ve Tic. Ltd. Şti., Med-Kim Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Siber Tıp Sağ. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gürmed Med. Öz. Sağ. Teş. Ted. Mer. Ltd. Şti.) daha önceden paylaşılmış olan ihalelerde teklif sunarak teklif sahibi firmalar arasında ihaleyi almak üzere bir rekabetin mevcut olduğu izlenimini verme fonksiyonunu ifa ettikleri,

 

2) Samsun ilinde yapılan tıbbi cihaz alımlarının bazı firmalara (Karadeniz Tıp Tic. Ltd. Şti., Grup Med. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Umut Medikal ve Berat Medikal) fahiş fiyatlarla ihale edildiği, bu ihaleler neticesinde anılan firmalarca eksik malzeme teslim edildiği,

  

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihbar Rekabet Kurumunun 12.06.2007 tarih ve 2059 sayılı yazısı ve eklerinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul