İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2862
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :46
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2862
Şikayetçi:
 Çetinel Med. Paz. Dış. Tic. İth. İhr. AŞ. BURSA (Başkanlık İstemi)
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi Erdemli/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 2007.435
Başvuruya konu ihale:
 2007/18295 İhale Kayıt Numaralı “17 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 07.06.35.0063/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi tarafından 20.02.2007 tarihinde Pazarlık usulü (21/b) ile yapılan “17 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çetinel Çetinel Med. Paz. Dış. Tic. İth. İhr. A.Ş. adına verilen 16.08.2007 tarih ve 2007.435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan imzasız dilekçenin Başkanlık istemi olarak değerlendirilmesi üzerine,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesi gerek bulunmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Çetinel Med. Paz. Ltd. Şti. Dış Tic. İth. İhr. A.Ş. adına verilen 16.08.2007 tarihli imzasız dilekçede özetle; Erdemli Devlet Hastanesi tarafından 20.02.2007 tarihinde 17 kalem tıbbi cihaz alımı yapıldığı, bu alım yapılmadan önce Sağlık Bakanlığı genel bütçesinden 300.000 YTL malzeme alımı için İl Özel İdare Müdürlüğüne ödenek gönderildiği, 17 kalem tıbbı cihaz alımına ilişkin ihale ilanı yapılmadan 3 firmaya davet gönderilerek 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre adrese teslim ihale yapıldığı, 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde hangi hallerde bu usulle ihale yapılacağının düzenlendiği, anılan maddede sayılan gerekçelerden hiçbirisinin idarede bulunmadığı, 300.000 milyarlık alımın usulsüz gerçekleştirildiği, idarenin malzeme alımı için ilan yapmaları halinde ihalede rekabetin sağlanacağı ve alınan fiyatın yarısına alım yapılabileceği, bu alımda şaibe ve yolsuzluğun aşikar olduğu vb. hususlar iddia edilmektedir.

 

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul